Ehdot | ASASA Beauty Shop
valikko lähellä

Käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot ASASA.EU

Määritelmät
Tarjotut palvelut
Rekisteröinti ja tunnistaminen
Tilaus
Kuinka tehdä tilausta
Lahjat oston yhteydessä
Tilaushinta
Ongelmia tilauksen toteuttamisessa
Maksutavat
Tilaushinta
Tilauksen peruutus ja tavaran palautus
Takuut ja reklamaatiot
Immateriaalioikeudet
Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
Toimitus
Virheelliset lausekkeet
Sääntelyelimet
riidat

 

Nämä yleiset ehdot säätelevät kaupankäynnin ja web Systems Oy:n, jäljempänä ', välisiä suhteita ASASA.EU toisaalta ja toisaalta Sivustolla sijaitsevien verkkosivustojen ja palveluiden Käyttäjät, jäljempänä "käyttäjät".

Trading and Web systems Ltd, UIC 203364491, on Bulgarian tasavallan kauppalain mukaan rekisteröity yritys, jonka rekisteröity kotipaikka ja johdon osoite: 2 Nikola Vaptsarov Square; Bansko; sähköpostiosoite: info@asasa.eu; puhelin: +359 888 113 113

Lue nämä Yleiset ehdot kokonaan ennen kuin käytät Sivustolla tarjottavia tietoja ja kaupallisia palveluita, jäljempänä "Palvelut". Katselemalla Sivustoa jokainen Käyttäjä sitoutuu automaattisesti noudattamaan alla kuvattuja ehtoja.

Tämä asiakirja sisältää tietoa toiminnasta ASASA.EU sekä yleiset käyttöehdot, jonka tarjoaa ASASA.EU säätelemällä meidän ja jokaisen käyttäjämme välisiä suhteita. Yleisten käyttöehtojen vahvistaminen on pakollinen ja välttämätön edellytys sopimuksen tekemiselle Käyttäjän ja "asasa.eu"

Hyväksymällä yleiset ehdot käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn hänen ja "" välisen sopimuksen perusteella.asasa.eu”. Tällaisia ​​tietoja voivat olla nimet, puhelinnumerot, osoite ja sähköpostiosoite.

 

II. MÄÄRITELMÄT

Näitä yleisiä ehtoja sovellettaessa seuraavat ehdot on luettava seuraavasti:

Verkkosivusto - https://asasa.eu ja kaikki sen alasivut.

Käyttäjä - on jokainen henkilö, joka hankkii tavaroita tai käyttää palveluita, joita ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai ammatilliseen toimintaan, ja jokainen henkilö, joka tämän lain mukaisena sopimuksen osapuolena toimii kaupallisen tai ammatillisen toimintansa ulkopuolella.

Yleiset ehdot – seuraavat yleiset ehdot, jotka sisältävät käyttöehdot, tietosuojakäytännön, cookt, rekisteröinti- ja toimitussäännöt, vapaaehtoiset riidanratkaisut, sopimuslupaukset ja vaihtolomakkeet sekä monet muut laillisesti merkitykselliset tiedot, jotka ovat saatavilla Sivustolla.
Henkilötiedot – kaikki tiedot henkilöstä, jotka paljastavat hänen fyysisen, psykologisen, henkisen, perhe-, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen identiteettinsä
Tavarat - irtainta aineellista omaisuutta, lukuun ottamatta lailla valtuuttamien elinten täytäntöönpanotoimilla tai muilla toimenpiteillä myytyä tavaraa sekä valtion viranomaisten myytäväksi ilmoittamaa valtion hyväksi luovutettua tai takavarikoitua tavaraa.

Osto- ja myyntisopimus - sopimus, jolla elinkeinonharjoittaja luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan tavaroiden omistusoikeuden kuluttajalle, joka maksaa tai sitoutuu maksamaan tavarasta hinnan, mukaan lukien sopimukset, joiden kohteena ovat sekä tavarat että palvelut.

Menettely an alternakuluttajariitojen ratkaiseminen – erityislain tai oikeussuhteen osapuolten välisen erityissopimuksen vaatimukset täyttävä kuluttajariitojen tuomioistuinten ulkopuolinen ratkaiseminen, jonka toteuttaa kuluttajariita. alternatiivis riitojenratkaisu (välimiesmenettely, sovittelija tai muu)

III. TARJOTTEET PALVELUT

Artikla 1: Sivustolla käyttäjillä on mahdollisuus tehdä sopimus osto- ja myyntisopimuksesta sekä tavaroiden toimittamisesta, joita tarjoaa ASASA.EU

IV. REKISTERÖINTI JA TUNNISTUS

ASASA.EU tunnistaa sivuston käyttäjät tallentamalla lokitiedostoja Sivuston palvelimelle ja Käyttäjän IP-osoitteeseen.

ASASA.EU on oikeus kerätä ja käyttää Käyttäjiä koskevia tietoja Käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ja tarkoituksiin näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa, voivat olla nimet, puhelinnumerot, osoitteet, sähköpostiosoitteet sekä muut tiedot, jotka henkilö ilmoittaa vapaaehtoisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedot sisältävät kaikki muut tiedot, joita Käyttäjät syöttävät, käyttävät tai tarjoavat käyttäessään tarjoamiaan Palveluita ASASA.EU

Vain yli 16-vuotiaat voivat rekisteröityä sivustolle. Rekisteröityessään henkilö merkitsee valintaruudun, joka vakuuttaa olevansa vähintään 16-vuotias. ASASA.EU huolehtii ja on vastuussa rekisteröinnin yhteydessä hänelle tiedoksi tulleiden Käyttäjää koskevien tietojen suojaamisesta, paitsi ylivoimaisen esteen ja vahingossa tapahtuvan tapahtuman tai kolmansien osapuolien pahoinpitelytapauksissa. Käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä täyttämässä rekisteröintilomakkeessa ASASA.EU ilmaisee tietojen toimittamisen pakollisuuden tai vapaaehtoisuuden ja niiden toimittamisesta kieltäytymisen seuraukset.
"asasa.eu” saa luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille vain laissa säädetyissä tapauksissa ja laissa säädetyissä olosuhteissa tai käyttäjien nimenomaisen suostumuksen jälkeen. Käyttäjä voi rekisteröityä täyttämällä asianmukaisen sähköisen rekisteröintilomakkeen, joka on saatavilla reaaliajassa (online) osoitteessa ASASA.EU Internet-sivusto, hyväksyä yleiset ehdot.
Napsauttamalla virtuaalista painiketta, jossa on teksti "Rekisteröityminen" tai muu vastaava teksti, jolla on kirjallinen vahvistus yleisistä ehdoista, Käyttäjä antaa sähköisen allekirjoituksen laissa tarkoitetun sähköisen lausunnon, jossa hän vakuuttaa tuntevansa yleisten sopimusehtojen kanssa, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

ASASA.EU voi tallentaa palvelimelleen lokitiedostoihin, Käyttäjän IP-osoitteen sekä kaikki muut tiedot, jotka ovat tarpeen hänen tunnistamisensa ja yleisten sopimusehtojensa sähköisen hyväksymisilmoituksen jäljentämiseksi oikeusriidan sattuessa. Yleisten sopimusehtojen teksti on saatavilla Internet-sivuilla ASASA.EU tavalla, joka mahdollistaa sen varastoinnin ja lisääntymisen.
Rekisteröintihakemusta täytettäessä Käyttäjä on velvollinen antamaan täydelliset ja oikeat tiedot henkilöllisyydestä (yksityishenkilöille), oikeudellisesta asemasta (oikeushenkilöille) ja muista sähköisen lomakkeen edellyttämistä tiedoista. ASASA.EU, sekä päivittää ne 7 päivän kuluessa muutoksesta.
Käyttäjä vakuuttaa, että hän suostuu antamaan vaaditut henkilötiedot varmistaakseen, että rekisteröinnin yhteydessä annetut tiedot ovat oikein, täydellisiä ja tarkkoja, ja päivittää ne oikea-aikaisesti, jos viimeksi mainittu muuttuu. Jos annat virheellisiä tietoja, ASASA.EU on oikeus lopettaa tai keskeyttää välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta palvelujen tarjoaminen ja Käyttäjän rekisteröinnin ylläpito.
Rekisteröityessään käyttäjä saa yksilöllisen käyttäjätunnuksen, joka voi olla myös Käyttäjän määrittämä sähköpostiosoite, sekä salasanan päästäkseen Palveluihin, jotka ovat saatavilla "" -sivuston kautta.asasa.eu”. Käyttäjä voi hallita profiiliaan Sivustolla. Käyttäjä voi tilinsä kautta:

Nähdäksesi tehtyjen tilausten historian
Tilauksen tilan seurantaan
Muuttaa ja täydentää rekisteröimiä osoitteita

Käyttäjätunnus, jolla käyttäjä rekisteröityy, ei anna hänelle muita oikeuksia kuin ne, jotka on nimenomaisesti mainittu Yleisissä käyttöehdoissa. Rekisterinpitäjä on oikeushenkilön edustajana velvollinen antamaan koko nimensä ja osoitteensa, vastaavasti edustamansa oikeushenkilön nimi.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan kaikista tarpeellisista toimenpiteistä, jotka ovat kohtuudella tarpeellisia salasanansa suojaamiseksi, sekä olemaan paljastamatta salasanaansa kolmansille osapuolille ja ilmoittamaan siitä välittömästi ASASA.EU laittoman pääsyn tapauksessa sekä tällaisen todennäköisyyden ja epäilyn yhteydessä. Hän kantaa vastuun ja riskin salasanansa suojaamisesta sekä kaikista hänen tai kolmannen osapuolen hänen salasanaansa käyttävistä toimista.

V. TILAA

Käyttäjät käyttävät sivuston käyttöliittymää ASASA.EU allekirjoittaa sopimuksia tarjoamien tavaroiden ja palvelujen myynnistä ASASA.EU. Jos tuotetta ei ole saatavilla, ASASA.EU pidättää oikeuden kieltäytyä tilauksesta.

Käyttäjät eivät voi pyytää enempää kuin 3 yksikköä samaa tuotetta yhdessä tilauksessa. Kun olet valinnut yhden tai useamman tuotteen, tarjotaan verkkosivustolla ASASA.EU Käyttäjän on lisättävä ne tavaraluetteloonsa ostoa varten. Käyttäjän on toimitettava tiedot toimitusta varten ja valittava hinnan maksutapa ja -aika, jonka jälkeen tilaus vahvistetaan Sivuston käyttöliittymän kautta.

Tilausta tehdessään käyttäjä saa sähköpostiin vahvistuksen tilauksensa hyväksymisestä. ASASA.EU on oikeus kieltäytyä allekirjoittamasta sopimusta väärän käyttäjän kanssa. ASASA.EU on oikeus pitää käyttäjää virheellisenä tapauksissa, joissa:

Käyttäjä ei ole noudattanut yleisiä käyttöehtoja
Väärä, ylimielinen tai töykeä asenne edustajia kohtaan ASASA.EU on perustettu
Käyttäjän järjestelmälliset (kolme tai useammin) väärinkäytökset ASASA.EU on perustettu

VII. MITEN TEHDÄ TILAUSTA

Tilauksia otetaan vastaan ​​Sivustolla 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, mukaan lukien viikonloput ja pyhäpäivät. Tilauksen tekemiseksi sivuston kautta ei tarvitse rekisteröidä käyttäjäprofiilia. Käyttäjän määrittelemän tuotteen/tuotteiden tilaus voidaan tehdä useilla tavoilla:

-tilaa Sivuston kautta – voit tehdä tilauksen sivuston kautta käyttämällä "Lisää ostoskoriin" -painiketta, joka sijaitsee jokaisen saatavilla olevan tuotteen vieressä. Tämä painike lisää valitun tuotteen ostoskoriin, jonka jälkeen Käyttäjällä on mahdollisuus lisätä siihen tuotteita tai jatkaa tilauksen viimeistelyä. Tilauksen valmistuttua Käyttäjällä on mahdollisuus tarkistaa ostamansa tuotteet, niiden hinnat ja lopullinen maksettava summa sekä hyödyntää lisäalennus, jos hänellä on alennuskuponki tai muu tarjouskoodi. Käyttäjä voi täydentää tilauksen jo rekisteröityneellä käyttäjäprofiililla, rekisteröidä uuden tilin tai vain täyttää vaaditut lähetyksen maksajan ja vastaanottajan tiedot: nimet, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja maksutapa. Kun tilaus on viimeistelty ja lähetetty, vahvistus syötetyistä tiedoista lähetetään ilmoitettuun sähköpostiin. Jokaisesta tilauksen käsittelyn vaiheesta (saatavuuden vahvistus, lähettäminen jne.) Käyttäjälle ilmoitetaan sähköpostitse tai puhelimitse, koska käyttäjä voi seurata nykyisten ja aiempien tilausten tilaa profiilistaan ASASA.EU jos hän käytti sellaista. Asiakkaiden tilaukset ja tiedustelut käsittelevät operaattorit ASASA.EU työajan sisällä.

Kaikki sivustolla olevien tuotteiden kuvat ja kuvaukset ovat suuntaa antavia, informatiivisia ja voivat muuttua. ASASA.EU ei vastaa tuotteiden tehdaspakkauksista (esim. mutta ei vain – selluloosan puute, hologrammitarrat ja kaikki muut valmistajan tekemät muutokset pakkaukseen tai sen suunnitteluun) eikä valmistajan ajoittain suorittamista aromin muutoksista. vuodet. Kaikki hinnat, mukaan lukien kampanjahinnat, ovat voimassa, kunnes ne muutetaan ASASA.EU tai vastaavan valmistajan toimesta tai tuote on vedetty pois myynnistä tai loppuunmyyty. Tällaiset muutokset näkyvät Sivustolla. Alennuksia ei voi yhdistää eikä lisätä.

VIII. LAHJAT OSTOKSEN KANSSA

Yksinomaisen harkinnan mukaan ja kuuluu vain ASASA.EU tilaukseen voi lisätä lahjan. Jokaisen tilauksen lahja voi olla erilainen riippuen voimassa olevista tarjouksista. ASASA.EU pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja mukautuksia tarjottuihin lahjoihin.

IX. TILAA HINTA

Tarjottujen tavaroiden hinnat ovat ne, jotka on ilmoitettu yrityksen verkkosivuilla ASASA.EU tilauksen tekohetkellä. Tavaroiden hinnat sisältävät arvonlisäveron, jos sen veloittaminen on suunniteltu. ASASA.EU pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta Sivustolla tarjottavien tuotteiden hintoja, eivätkä muutokset vaikuta jo tehtyihin tilauksiin. Hintamuutos on voimassa Käyttäjille siitä hetkestä lähtien, kun se on ilmoitettu sivustolla ASASA.EU.

ASASA.EU voi tarjota alennuksia Sivustolla tarjotuista tuotteista Bulgarian lainsäädännön ja asettamien sääntöjen mukaisesti ASASA.EU. Tällaisia ​​alennuksia koskevat säännöt ovat saatavilla paikasta, jossa alennus on esillä. Alennuksia voidaan antaa eri muodoissa (esim. kampanjat, kanta-asiakasalennukset, yksilöllisesti, satunnaisesti tai kilpailuun tai asiakaskyselyyn osallistumisen seurauksena). Erilaisia ​​alennuksia ei voi yhdistää tilattaessa ja ostettaessa samaa tuotetta

X. ONGELMAT TILAAUKSEN TOTEUTTAMISESSA

Tilauksesi toteuttaminen voi estyä jostakin seuraavista syistä:

Yksi tai kaikki tilatut tuotteet eivät ole saatavilla – tässä tapauksessa otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian
Käyttäjä on lisännyt ostoskoriinsa yli 10 yksikköä tuotteesta.
Käyttäjä ei ole suorittanut maksua (maksuviivästystä).
Käyttäjä on ilmoittanut väärän tai puutteellisen toimitusosoitteen
Ajantasaisen puhelinnumeron puuttuminen Käyttäjän yhteydenpitoa varten
Tekninen ongelma

Mikäli toimituksessa ilmenee meidän syytämme, kaikki ylimääräiset tavaran lähettämisestä tai vastaanottamisesta aiheutuvat kulut maksetaan ASASA.EU. Kaikissa muissa tapauksissa toimituksen myöhempi lähettäminen tapahtuu Käyttäjän kustannuksella.

Kun Käyttäjä palauttaa tuotteen, jolla on oikeus saada takaisin maksamansa summa, palautettavasta hinnasta vähennetään tuotteeseen sovelletun alennuksen arvo ja vain tosiasiallisesti maksettu summa palautetaan.

XI. MAKSUTAVAT

1) Käyttäjä voi maksaa tilaamansa tuotteen hinnan. Maksaminen Sivustolla on mahdollista seuraavilla tavoilla:

Maksu virtuaalisen POS-päätteen kautta (kortilla). Jotta voit suorittaa maksun pankkikortilla, seuraavat ehdot on täytettävä:
Pankkikortin tulee tukea mahdollisuutta suorittaa maksutapahtumia kortin kautta Internetissä

Kun maksat pankkikortilla (luotto- tai pankkikortilla)

Yritystä palvelevan pankin maksusivu avautuu
Maksusivulla Käyttäjän tulee syöttää sen kortin tiedot, jolla hän suorittaa maksun

*Pankkikorttimaksun osalta Käyttäjän tulee pitää mielessä seuraava:

– Verkkokaupasta tavaran tilauksen päätyttyä Käyttäjä vahvistaa, että hän on käytetyn kortin valtuutettu käyttäjä eli että hän on kortin myöntäneen pankin kanssa tehdyn sopimuksen mukainen laillinen kortinhaltija tai että hän on on laillisen kortinhaltijan nimenomaisesti valtuutettu käyttämään korttia.

– Kaikki luotto-/pankkikorttien haltijat ovat kyseisen kortin myöntäjän tarkastuksen ja valtuutuksen alaisia. Jos myöntäjä kieltäytyy hyväksymästä tilattujen tavaroiden hinnan maksua yritykselle, jälkimmäistä ei ole tehty tehty ja tuote I, art. 6.7 yllä sovelletaan.

– Korttimaksun tapahtumavaluutta on EUR.

XII. TILAUKSEN PERUUTTAMINEN JA TUOTTEIDEN PALAUTUS

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa sopimus syytä ilmoittamatta, korvausta tai sakkoa maksamatta 14 päivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä tai kolmas osapuoli on vastaanottanut tavarat Käyttäjän puolesta. Käyttääkseen tämän lausekkeen mukaista oikeuttaan Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta yksiselitteisesti ASASA.EU hänen lainmukaisesta päätöksestään peruuttaa sopimus, yksilöimällä tavarat, jotka hän haluaa palauttaa, antamalla kaikki tilauksen ja toimituksen tiedot, mukaan lukien mutta ei rajoittuen: tilauksen sisältö ja arvo, tekijän tiedot tilaus, toimituksen hyväksyneen henkilön tiedot ja toimituspäivämäärä.

ASASA.EU julkaisee verkkosivuillaan lomakkeen sopimuksen peruuttamisoikeuden käyttämiseksi. Peruuttamisoikeuden käyttämiseen ASASA.EU antaa Käyttäjälle mahdollisuuden täyttää ja lähettää sähköisesti verkkosivuston kautta vakioperuuttamislomake tai muu yksiselitteinen hakemus. Näissä tapauksissa ASASA.EU lähettää välittömästi käyttäjälle vahvistuksen kieltäytymisen vastaanottamisesta pysyvällä välineellä.

Kuluttajansuojalain (CPL) 55 §:n mukaan kuluttaja on velvollinen säilyttämään vastaanottamansa tavarat, niiden laadun ja turvallisuuden siihen asti, kun ne palautetaan ASASA.EU kuten vastaanotettu. Käyttäjä on velvollinen palauttamaan tavarat omalla kustannuksellaan kuitin ja laskun kanssa ja luovuttamaan ne ASASA.EU tai valtuutetulle henkilölle ASASA.EU 16 päivän kuluessa siitä, kun käyttäjä on käyttänyt oikeuttaan perua sopimus. Palautuksen yhteydessä tavaran tulee olla alkuperäisessä pakkauksessaan, ilman käytön jälkiä tai kaupan vääristymiä (esim. repeytynyt pakkaus, selluloosa, irrotetut etiketit, puuttuvat osat jne.) ja sen mukana tulee olla kaikki mukana olevat asiakirjat – kuitti ja/tai lasku , takuukortti, käyttöohjeet jne. Palauttaessaan tavaraa Käyttäjä on velvollinen palauttamaan kaikki lahjat, jotka hän on saanut tilatun tuotteen mukana, mikäli ne on lähettänyt ASASA.EU. Reklamaatiot vaurioituneista toimituksista tehdään lähetyksen vastaanottamisen yhteydessä ja kuriirin läsnä ollessa, mikä on merkitty rahtikirjaan ja täytetyllä havainnolla kahtena kappaleena. Havaintoseloste on pakollinen vakuutuksen kattamien vahinkojen ja puutteiden pätevyyden kannalta. Asiakas tai lähetyksen vastaanottaja on velvollinen pyytämään kopion pöytäkirjasta ja liittämään sen jälkeen palautuspyyntöä täytettäessä. ASASA.EU on oikeus oman harkintansa mukaan lykätä palautusta siihen asti, kunnes tavara on palautettu tai kunnes todistetaan, että tavara on lähetetty takaisin, riippuen siitä, kumpi näistä kahdesta tapahtumasta tapahtuu aikaisemmin.

Mikäli Käyttäjä ei täytä velvollisuuttaan palauttaa tavarat edellä mainitun ajan kuluessa, ilmoittamatta siitä ASASA.EU viivästymisestä ja pätevää syytä ilmoittamatta katsotaan, että hän on peruuttanut sopimuksen peruuttamisilmoituksensa.
Kun kyseessä on sopimuksen täytäntöönpano ASASA.EU on aiheutunut kuluja ja käyttäjä vetäytyy sopimuksesta, ASASA.EU Hänellä on oikeus pidättää asianmukainen määrä aiheutuneista kustannuksista tai vaatia niiden maksamista.
2) Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta, jos sen kohde on:

Tavaroiden toimittamiseen, jotka on valmistettu kuluttajan tilauksesta tai hänen yksilöllisten vaatimustensa mukaan
Sinetöidyn tavaran toimittamisesta, joka on avattu ja/tai testattu toimituksensa jälkeen ja joita ei voida palauttaa hygieniaan tai terveydensuojeluun liittyvistä syistä, ASASA.EU palauttaa Käyttäjälle hinnan, jonka hän on maksanut palautetuista tuotteista. Kuljetuskulut tavaran palauttamisesta Asiakkaalta ASASA.EU ovat Käyttäjän kustannuksella.

Jos Käyttäjän vastaanottamat tavarat eivät ole verkkokaupan sivulla ilmoitettujen ominaisuuksien mukaisia, Käyttäjä ei ole käyttänyt millään tavalla eivätkä ole vaurioittaneet ulkoista tehdaspakkausta, korvataan tuotteen palautuskulut. / ASASA.EU. Tässä tapauksessa Asiakkaan tulee lähettää tavarat takaisin meille kuriiriyhtiön kautta, ilmoittaen vastaanottajayritykseksi Trading and Web Systems Oy, erityissopimuksen mukaisesti.

Tavaran palautuspyynnöstä (vastaa verkkokaupan sivulla määritettyjä ominaisuuksia) kuljetus tapahtuu Käyttäjän kustannuksella. ASASA.EU palauttaa kuluttajan palautetun tuotteen maksaman arvon kokonaisuudessaan kuluttajan luotto-/pankkikortilla, jolla tavara on maksettu, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on käyttänyt 55 artiklan mukaista peruuttamisoikeuttaan CPL:stä.

Peruuttamisoikeuden lisäksi Asiakkaalla on myös CPL:n takaama 2 vuoden laillinen takuu tavaran kauppasopimuksen mukaisuudesta.

XIII. TAKUUT JA PALAUTUKSET

Kuluttajalla on oikeus vaatia tavaran poikkeavuuksia sovitun/tilatun kanssa, jos toimituksen jälkeen havaitaan ristiriitaisuuksia kauppasopimuksen kanssa. ASASA.EU ei ole vastuussa värieroista, jotka johtuvat luonnollisista eroista eri näyttömalleissa olevien värien toistossa. Kaikkien takuuhuollon alaisten tuotteiden mukana on tarvittavat asiakirjat, joissa on tiedot takuuajasta (Bulgarin lainsäädännön mukaisesti), takuuhuollon ehdoista ja paikasta.

Kuluttaja ei saa kiistää kuluttajatuotteen kauppasopimuksen mukaisuutta, jos hän tiesi tai ei voinut olla tietämättä sopimusta tehdessään virheestä.

Kuluttajalla on oikeus tehdä reklamaatio tuotteesta riippumatta siitä, onko valmistaja tai myyjä antanut tavaralle takuun. Kun vaatimuksen tyydyttäminen tapahtuu korvaamalla tuote toisella, joka vastaa sovittua, ASASA.EU säilyttää Kuluttajan alkuperäiset takuuehdot.
Kuluttaja voi tavaraa koskevaa reklamaatiota tehdessään vaatia maksamansa summan palauttamista, tavaran vaihtamista sovittua vastaavaan tai vähennystä hinnasta.
Valitus on toimitettava kirjallisesti ilmoitettuun sähköpostiin tai postitse, toimitettava Yhtiön osoitteeseen. ASASA.EU tarjoaa verkkosivustollaan pääsyn valituslomakkeeseen. Valituslomakkeet voi täyttää myös kauppiaan osoitteessa. Oikeus valita valituspaikka kuuluu kokonaisuudessaan Kuluttajalle.

Asiakkaan tulee antaa selkeät, täydelliset ja yksiselitteiset tiedot tapauksesta kirjallisesti ja laissa säädetyssä valituksen täyttämisajassa sähköpostiosoitteeseen: info@asasa.eu

Valitusta tehdessään Käyttäjä ilmoittaa valituksen aiheen, valitsemansa valituksen tyydyttämistavan, vastaavasti vaaditun summan sekä osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen yhteydenottoa varten. Jotta tapaus saadaan ratkaistua mahdollisimman pian, on toivottavaa liittää mukaan valokuvamateriaalia (vain jos tapaus koskee tiettyä tuotetta) Asian tarkastelun ja käsittelyn jälkeen Asiakas saa kirjallisen vastauksen e. -sähköpostiosoite, josta valitus on tehty (ASASA.EU ei ole vastuussa mistään ongelmista, jotka eivät ole hallinnassamme viestin vastaanottamisessa lakisääteisen ajan kuluessa.

Valitusta tehdessään kuluttajan on liitettävä mukaan myös väitteen perusteena olevat asiakirjat, nimittäin:

Kuitti tai lasku ostosta; sekä pöytäkirjat, asiakirjat tai muut asiakirjat, jotka osoittavat, että tavara ei ole sovitun mukainen; muut asiakirjat, jotka osoittavat vaatimuksen perusteen ja määrän perusteella.

(5) Kulutustavaraa koskeva reklamaatio voidaan tehdä kahden vuoden kuluessa tavaran toimittamisesta, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun sovitun virheen todettiin. Määräaika lakkaa kulumasta siltä ajalta, joka on tarpeen kulutustavaroiden korjaamiseksi tai myyjän ja kuluttajan välisen riidan ratkaisemiseen tarvittavan sopimuksen aikaansaamiseksi

(6) Jos ASASA.EU on antanut tavaralle kaupallisen takuun ja takuuaika on pidempi kuin 5 momentin mukaiset vaatimuksen nostamisen ehdot, kanne voidaan esittää kaupallisen takuun päättymiseen asti.

Valituksen tekeminen ei ole este valituksen tekemiselle.

(7) ASASA.EU ylläpitää valitusrekisteriä. Käyttäjälle lähetetään hänen ilmoittamaansa sähköpostiin asiakirja, jossa mainitaan reklamaation numero rekisteristä ja tavaran tyyppi. Kun "asasa.eu” hyväksyy vaatimuksen, se antaa asiasta asiakirjan, joka laaditaan kahtena kappaleena ja jonka on toimitettava yksi kappale Käyttäjälle.

(8) ASASA.EU pätevän reklamaation tapauksessa saattaa tavarat myyntisopimuksen mukaisiksi kuukauden kuluessa Käyttäjän valituksen tekemisestä.

Jos tavaraa ei korjata edellisen kappaleen mukaisen määräajan umpeutumisen jälkeen, Kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin maksettu summa tai vaatia kulutustavaroiden hinnanalennusta artiklan mukaisesti. CPL:n 114 §.

Myyntisopimuksen mukaisten kulutustavaroiden tuominen on Käyttäjälle ilmaista. Sillä ei ole kuluja kulutustavaroiden lähetyksestä tai sen korjaamiseen liittyvistä materiaaleista ja työstä, eikä siitä aiheudu merkittäviä haittoja.

(9) Jos kulutustavara ei ole kauppasopimuksen mukainen ja kuluttaja ei ole tyytyväinen valituksen ratkaisuun, hänellä on oikeus valita jokin seuraavista vaihtoehdoista:

sopimuksen purkaminen ja hänen maksamansa summan palautus; Hinnanalennus.

Kuluttaja ei voi vaatia tavaran palautusta tai hinnanalennusta, jos elinkeinonharjoittaja sitoutuu vaihtamaan kulutustavaran uuteen tai korjaamaan tavaran kuukauden kuluessa kuluttajan valituksesta.

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen tyydyttämään sopimuksen peruuttamisvaatimuksen ja palauttamaan Kuluttajan maksaman summan, kun kuluttajan kolmen reklamaation jälkeen saman tuotteen korjaamisen jälkeen takuuaikana ilmenee myöhemmin, tavaran myyntisopimuksen mukainen.

Kuluttaja ei voi vaatia sopimuksen purkamista, jos kulutustavaroiden sopimuksenvastaisuus on vähäistä.

XIV. IMMATERIAALIOIKEUDET

(1) Immateriaalioikeudet kaikkiin verkkosivustolla oleviin materiaaleihin ja resursseihin ASASA.EU (mukaan lukien saatavilla olevat tietokannat) ovat tekijänoikeus- ja lähioikeuslain suojan alaisia, kuuluvat ASASA.EU tai vastaavalle ilmoitetulle henkilölle, joka on luovuttanut käyttöoikeuden ASASA.EU eikä sitä saa käyttää voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Kun kopioit tai toistat tietoja sallitun rajojen ulkopuolella, sekä missä tahansa muussa resurssien immateriaalioikeuksien loukkauksessa ASASA.EU,ASASA.EU on oikeus vaatia korvausta välittömistä ja välillisistä vahingoista täysimääräisesti.

Käyttäjä ei saa jäljentää, muokata, poistaa, julkaista, jakaa tai muuten paljastaa verkkosivustolla julkaistuja tietoresursseja, ellei toisin ole erikseen sovittu. ASASA.EU.

(2) "asasa.eu” sitoutuu huolehtimaan siitä, että Käyttäjällä on mahdollisuus normaaliin pääsyyn tarjottuihin palveluihin. "asasa.eu” pidättää oikeuden keskeyttää tarjottujen palvelujen käyttöoikeudet. "asasa.eu” on oikeus, mutta ei velvollisuutta, oman harkintansa mukaan poistaa verkkosivuillaan julkaistuja tietoresursseja ja materiaaleja.

XV. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN JA PERUUTTAMINEN

ASASA.EU on oikeus harkintansa mukaan irtisanoa sopimus yksipuolisesti ilman erillistä ilmoitusta, jos se toteaa, että tarjottuja palveluita käytetään näiden yleisten sopimusehtojen, Bulgarian tasavallan lainsäädännön ja/tai yleisesti hyväksyttyjen moraalinormien vastaisesti. Lukuun ottamatta näissä yleisissä ehdoissa määrättyjä tapauksia, osapuolten välinen sopimus päättyy, kun yrityksen toiminta päättyy. ASASA.EU tai verkkosivustonsa ylläpidon lopettaminen.

Edellä mainittujen tapausten lisäksi kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla laiminlyönnistä toiselle osapuolelle viikon irtisanomisajalla.

Sopimuksen kirjallista muotoa katsotaan noudatetuksi lähettämällä sähköpostiviesti, painamalla sähköistä painiketta Käyttäjän täyttämällä tai valitsemalla sisällöllä tai merkitsemällä sivustolla olevaan kenttään (valintaruutu) jne. samankaltainen siltä osin kuin lausunto on teknisesti tallennettu tavalla, joka mahdollistaa sen toistamisen.

XVI. TOIMITUS

Kaikki yli 100 euron tilaukset toimitetaan ILMAISEKSI.

Toimitushinnat on laskettu kaikille alle 100 euron tilauksille.

Tilatut tavarat toimitetaan kuriirin välityksellä Käyttäjän ilmoittamaan toimistoon tai toimitusosoitteeseen niiden maiden alueella, joihin ASASA.EU toimittaa. Toimitus on Käyttäjän kustannuksella, ellei Sivustolla toisin mainita

Ennen tilattujen tuotteiden lähettämistä ASASA.EU on oikeus ottaa yhteyttä käyttäjään ilmoittamaansa puhelinnumeroon tilauksen ja/tai toimituksen yksityiskohtien tarkentamiseksi.

ASASA.EU ei ole vastuussa tilauksen täyttämättä jättämisestä tapauksissa, joissa Käyttäjä on antanut virheellisiä, epätäydellisiä ja/tai virheellisiä henkilötietoja, mukaan lukien jos hän on antanut puutteellisen, virheellisen tai kuvitteellisen osoitteen tai puhelinnumeron.

Normaali toimitusaika on 2-7 työpäivää tilauksille, jotka on tehty ennen klo 11. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, ASASA.EU pidättää oikeuden pidentää toimitusaikaa ilmoittamalla siitä välittömästi Käyttäjälle. Toimitusaikaa pidennetään yleensä pyhäpäivinä, kuten jouluna tai pääsiäisenä, jolloin ASASA.EU ei ole velvollinen antamaan kuluttajalle lisäilmoitusta.

Siihen asti, kun Kuluttaja on vastaanottanut tavaran, vastuu tavarasta ja sen mukana olevista asiakirjoista on lähettäjällä tavaran omistajana.

XVII. VIRHEELLISET LAUSEKKEET

Molemmat osapuolet vakuuttavat, että mikäli jokin näiden yleisten sopimusehtojen kohdista osoittautuu pätemättömäksi, tämä ei mitätöi koko sopimusta tai sen muita osia. Virheellinen lauseke korvataan lain tai vakiintuneen käytännön pakollisilla normeilla.

XVIII. SÄÄNTELYELIMET

Toimintaa säätelevät elimet ASASA.EU ovat kuluttajansuojakomissio / CPC / ja henkilötietojen suojakomissio (CPDP), joilla on seuraavat koordinaatit:

CPC: • Verkkosivusto: https://kzp.bg/kontakti ; puhelin: +359 700 111 22 sähköposti: info@kzp.bg osoite: 1 Vrabcha Street, kerros 3,4, 5 ja XNUMX, Sofia, Bulgaria

Tietoja CPDP:stä: • Verkkosivusto: https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=pages&aid=5 puhelin: +359 2 / 91-53-518 sähköposti: kzld@cpdp.bg osoite: 2 Prof. TsvetanLazarov Blvd., Sofia 1592

XIX. KIISTAA

Kuluttajat voivat käyttää European Online Dispute Resolution Platformia (ODR), joka on saatavilla osoitteessa / http://ec.europa.eu/odr/ – yhtenäistä portaalia, jonka avulla EU:n kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat voivat ratkaista keskenään riitoja. .

AlternaKuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välinen riidanratkaisu (ADR) on tuomioistuimen ulkopuolinen sovittelu, joka perustuu vapaaehtoisuuteen.

Yhteiset sovittelukomissiot auttavat pääsemään sopimukseen kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välillä tavaroiden myyntiä ja palvelujen tarjoamista koskevissa sopimuksissa.

Yhteiset sovittelukomiteat on nimetty alueellisesti, ja niillä on toimivalta ratkaista riita-asioita ASASA.EU ja kuka tahansa käyttäjä on kuluttajansuojatoimikunnan yleinen sovittelulautakunta, jonka pääkonttori on Sofiassa ja jonka toiminta-alue sijaitsee Sofian, Sofian piirin, Kyustendilin piirin ja Pernikin alueella.

Konsolidoitu luettelo Euroopan unionin jäsenvaltioiden hyväksytyistä ADR-elimistä löytyy osoitteesta https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Riidat, joita ei voida ratkaista millään muulla tavalla, siirretään toimivaltaisen bulgarialaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.